promokuva3Kammarkören Krysostomos År 2003 uppstod ett behov för en ny ortodox kör, då det behövdes sångare för att uruppföra Panihida, (ortodox minnesgudstänst) komponerad av Mikko Sidoroff. Sidoroff samlade ihop en slagkraftig blandkör som tog emot utmaningen. Panihida uruppfördes i Kuopio domkyrka 25.5.2003 där den väckte intresse och fick strålande recensioner. Gruppen organiserade sig till kammarkör Krysostomos. Krysostomos är grekiska och betyder guldmun. Namnet syftar även till Johannes Krysostomos, ärkebiskop av Konstantinopel som var känd för sin strålande talförmåga.

Kammarkören Krysostomos har etablerat sig till en av Finlands mest högklassiga ortodoxa körer. Kören övar i perioder och ger konserter regelbundet i Finland och utomlands. Senast besökte kören Serbien i augusti 2008. Körens hemplats är Kuopio, men den uppträder och övar runt omkring i Finland. Sångarna kommer från olika delar av Finland.

Kammarkören Krysostomos har spelat in Mikko Sidoroffs Panihida för skivmärket Alba Records. Finlands körledarförbund och Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto (Sulasol) valde Panihida till årets körskiva år 2007. Kören har även gjort urinspelningar för Rundradion. Kammarkör Krysostomos inspelningar har fått mycket positiv uppmärksamhet i pressen. .Krysostomos andra skiva Rauhaisa valkeus, O gladsome light spelades in i Valamo kloster 26.1-30.1.2011. Den kommer att släppas ut i november 2011. Skivan består av kyrkomusik komponerad av Johan von Gardner, Virpi Leppänen, Ville Matvejeff och Mikko Sidoroff.

Krysostomos gör årligen originella och fräscha projekt. Kören känner också som sin uppgift att uppföra ny ortodox kyrkomusik. Kyrkomusik komponerad av Mikko Sidoroff hör därmed till körens basrepertoar. Krysostomos uruppförde Ville Matvejeffs verk Vaeltajan laulu på Vasa Körfestival, våren 2009. Verket beställdes av kammarkör Krysostomos. Samarbetet med Matvejeff fortsätter i form av ett annat beställningsverk Ehtooveisu, som kommer att uruppföras på hösten 2011. En tonsättning av Mikko Sidoroff har beställts till feståret 2013.

Helsingforsbon Mikko Sidoroff (f. 1985) fungerar som dirigent för Kammarkör Krysostomos och  Turun Ylioppilaskunnan  Kuoro. Han tog sin magisterexamen i musik våren 2011 vid Sibelius Akademin och utförde A-examen med utmärkta vitsord.  Tidigare har Sidoroff utexaminerats från yrkeshögskolan Stadia till musikpedagog  med inriktningen kördirigering.  Som Sidoroffs lärare har fungerat största delen av Finlands främsta körpedagoger, de senaste Matti Hyökki, Jani Sivén, Timo Nuoranne och Heikki Liimola.  Han har även deltagit i Kaspar Putnins och Tatjana Hitrovas mästarkurser och där utvecklat sitt kunnande i kördirigering.

Sidoroff har fungerat som dirigent för bland annat Helsingfors katedralkör, Helsingfors Konservatoriums barn-och ungdomskör, kammarkör Vox Lapsus och som

gästande dirigent för kammarkör Addictio. Han debuterade som operakapellmästare i mars 2008 då han dirigerade Glucks Orfeus och Euridice i Porvoon Taidetehdas. Från hösten 2008 till våren 2011 undervisade Sidoroff kördirigering vid östra Finlands universitet för ortodoxa kyrkomusiker.  Han fungerar som gästande utbildare och föreläsare runt omkring i Finland.

Sidoroff är tonsättare. Största delen av hans produktion är ortodox kyrkomusik, som bland annat kammarkör Krysostomos gjort känd. Krysostomos körens skiva Panihida (Alba records) valdes till årets körskiva år 2007. Utmärkelsen delades ut av Suomen kuoronjohtajayhdistys och Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto.

Sidoroffs musik har väckt intresse både i Finland och internationellt. De senaste åren har bland annat körer som Lumen Valo, Polyteknikernas kör, Allegro kören och Kaari Ensemble beställt körmusik av honom. Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto är Sidoroffs förläggare.