Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kamarikuoroyhdistys Krysostomos ry (jäljempänä ”Yhdistys”)
puheenjohtaja[a]kamarikuorokrysostomos.fi
Y-tunnus 2040744-9

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Kaisa Karjalainen, puheenjohtaja
puheenjohtaja[a]kamarikuorokrysostomos.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen tulee pitää yllä luetteloa jäsenistään. Rekisterinpitäjän ylläpitämä jäsenrekisteri toteuttaa kyseistä velvollisuutta. Henkilötietojen käsittely on lainmukaista, mikäli se täyttää vähintään yhden GDPR-asetuksen 6 artiklan vaatimuksista. Rekisterinpitäjän ylläpitämä jäsenrekisteri täyttää GDPR-asetuksen 6 artiklan asettaman vaatimuksen, sillä käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Yhdistyslaki §11.

4. Kuvaus rekisteröityneestä ryhmästä

Jäsenrekisteri sisältää tietoa Kamarikuoroyhdistys Krysostomos ry:n jäseneksi liittyvistä henkilöistä (jäljempänä ”Jäsen” tai ”Jäsenet”). Henkilöt ovat liittyneet jäseneksi hakemalla kuoron jäseneksi ja ilmoittamalla itsestään jäsenrekisteriin rekisteröitävät tiedot.

Jäsenrekisterissä olevat tiedot ovat jäsenen itsensä ilmoittamat. Henkilötietojen käsittely ja rekisteröinti on tarpeellista yhdistyksen toiminnan kannalta. Tietojen rekisteröinti on jäsenen edun mukaista. Henkilötietoja kerätään yhdistyksen sisäistä tiedottamista ja jäsenmaksujen perimistä varten.

Kannatusjäsenrekisterissä oleva tiedot ovat kannatusjäsenten itsensä ilmoittamat. Tietojen rekisteröinti on kannatusjäsenen edun mukaista. Henkilötietoja kerätään yhdistyksen ulkoista tiedottamista ja kannatusjäsenmaksujen perimistä varten.  

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Yhdistyksen hallitus vastaanottaa jäsenrekisteriin rekisteröitävät tiedot. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille tahoille. Jäsenten nimet ovat saatavilla yhdistyksen Internetsivuilla.

6. Jäsenrekisteriin rekisteröitävät tiedot

Yhdistyksen jäsenrekisterissä on rekisteröidyistä seuraavat tiedot: koko nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, yhdistykseen liittymispäivä, jäsenmaksutiedot ja erityisruokavaliot.

Tietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö on yhdistyksen jäsen. Jos jäsen eroaa yhdistyksestä, poistetaan häntä koskevat tiedot rekisteristä.

7. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asiallisesti ja läpinäkyvästi.

Henkilötiedot kerätään laillista tarkoitusta varten: yhdistyslaki velvoittaa jäsenrekisterin ylläpitoon.

Henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista: yhdistyksen toiminta ei ole mahdollista ilman jäseniltä kerättyjä tietoja. Jäseniltä kerätään pelkästään ne tiedot, mitkä ovat tarpeellisia yhdistyksen tavoitteen saavuttamiseksi sekä jäsenten oman edun edistämiseksi.

Henkilötiedot ovat täsmällisiä ja päivitettyjä: yhdistys päivittää jäsentensä tietoja pyytämällä tietojen päivitystä jäseniltä itseltään.

Henkilötietoihin ei pääse käsiksi kuin Kamarikuoroyhdistys Krysostomos ry:n hallitus, jolle on myönnetty tarvittavat oikeudet henkilötietoja sisältävään järjestelmään sekä jäsenet suppeaan jäsenrekisteriin.

Levytilausten yhteydessä kuoron taiteellinen johtaja, puheenjohtaja ja taloudenhoitaja vastaanottaa lähettäjän henkilötietoja. Henkilötietoja käytetään tilatun levyn lähettämisen.  Henkilötietoja ei säilytetä sen jälkeen, kun levy on toimitettu tilaajalle, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys ei luovuta rekisteröityjen tietoja kolmansille osapuolille.

9. Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ne tiedot, mitä hänestä rekisteriin on tallennettu. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus pyytää häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Muuta

Verkkosivujen kävijöistä ei kerätä henkilö- tai profilointitietoja eikä verkkosivuilla käytetä evästeitä.

Päivitetty 01.01.2023

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram